ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ


1. Εισαγωγή
1. (α) H «Scoot Fun & Rides») ασκεί την επιχείρηση ενοικίασης ηλεκτρικών σκούτερ («eScooters») και ηλεκτρικών ποδηλάτων («eBikes») (συλλογικά αναφερόμενα ως «Οχήματα») μέσω της εφαρμογής «Scoot Fun & Rides»). Τα Οχήματα μπορούν να ενοικιαστούν μόνο σε πελάτες που έχουν εγγραφεί μέσω του Scoot App.
2. (β) Αυτοί είναι οι Όροι και οι προϋποθέσεις (οι «Όροι») βάσει των οποίων η SCOOT FUN & RIDES παρέχει τις υπηρεσίες της σε εσάς. Διέπουν τη χρήση της εφαρμογής SCOOT FUN & RIDES και των συμβάσεων ενοικίασης οχημάτων που συνάπτονται χρησιμοποιώντας την εφαρμογή SCOOT FUN & RIDES.
3. (γ) Διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους όρους. Σας λένε πώς η SCOOT FUN & RIDES θα σας παρέχει τις υπηρεσίες της, πώς να συνάψετε ή να τερματίσετε τη σύμβαση, τι να κάνετε εάν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα και άλλες σημαντικές πληροφορίες.
2. Πληροφορίες για το SCOOT FUN & RIDES και πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας
1. (α) Η SCOOT FUN & RIDES είναι εταιρεία που έχει συσταθεί στη Ελλάδα και έχει την έδρα της στην Παρ. Ιδομενέως 48, Πάτρα, Ελλάδα.
2. (β) Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνώντας στην ομάδα εξυπηρέτησης πελατών της SCOOT FUN & RIDES στο +30 6989 823612 (viber & what up) ή μέσω email στο info@iscooting.gr
3. Αυτοί οι Όροι
1. (α) Αυτοί οι Όροι διέπουν τη χρήση της εφαρμογής SCOOT FUN & RIDES και των συμβάσεων ενοικίασης οχημάτων που συνάπτονται χρησιμοποιώντας την εφαρμογή SCOOT FUN & RIDES.
2. (β) Η SCOOT FUN & RIDES διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτούς τους Όρους στο βαθμό που απαιτείται όπως απαιτείται από τη νομοθεσία ή από τεχνολογικές αλλαγές. Το SCOOT FUN & RIDES θα σας ενημερώσει μέσω email για τυχόν τέτοιες αλλαγές. Οποιεσδήποτε αλλαγές θα θεωρούνται εγκεκριμένες, εκτός εάν έχετε αντιταχθεί εγγράφως σε αυτές εντός τεσσάρων (4) εβδομάδων από την ειδοποίησή τους από την SCOOT FUN & RIDES. Θα ενημερωθείτε για το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε στις αλλαγές την ίδια στιγμή που θα ειδοποιηθείτε για τις αλλαγές.
4. Η συμφωνία σας για χρήση της εφαρμογής SCOOT FUN & RIDES
1. (α) Για να μπορέσετε να νοικιάσετε ένα όχημα SCOOT FUN & RIDES, πρέπει πρώτα να εγγραφείτε ως πελάτης SCOOT FUN & RIDES δημιουργώντας έναν λογαριασμό χρήστη στην εφαρμογή SCOOT FUN & RIDES. Κάθε πελάτης μπορεί να εγγραφεί μόνο μία φορά. Μόνο πελάτες που έχουν εγγραφεί σωστά μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιήσουν τις Υπηρεσίες SCOOT FUN & RIDES. Δεν έχετε αυτόματο δικαίωμα εγγραφής.
2. (β) Όταν η διαδικασία εγγραφής – κατά την οποία θα σας ζητηθεί να αποδεχτείτε αυτούς τους Όρους και τη Δήλωση Απορρήτου του SCOOT FUN & RIDES για να παρέχετε, συγκεκριμένα, το πλήρες όνομά σας, τη διεύθυνση email, τον προσωπικό σας αριθμό κινητού τηλεφώνου και έγκυρα στοιχεία πληρωμής – έχει ολοκληρώθηκε με επιτυχία, θα έχετε συνάψει σύμβαση με την SCOOT FUN & RIDES για τη χρήση της εφαρμογής SCOOT FUN & RIDES (Συμφωνία χρήστη).
3. (γ) Μετά από αυτό, μπορείτε να νοικιάσετε Οχήματα συνάπτοντας μεμονωμένες συμβάσεις ενοικίασης σύμφωνα με τους παρόντες Όρους. Λάβετε υπόψη ότι η ίδια η Συμφωνία Χρήστη δεν δημιουργεί κανένα δικαίωμα, ούτε για το SCOOT FUN & RIDES, ούτε για εσάς, να συνάψετε σύμβαση ενοικίασης οχήματος.
4. (δ) Η SCOOT FUN & RIDES δικαιούται να αρνηθεί να συνάψει Συμφωνία Χρήστη ή οποιοδήποτε μεμονωμένο συμβόλαιο ενοικίασης, εάν πιστεύει εύλογα ότι δεν θα συμμορφωθείτε με αυτούς τους Όρους.
5. Λογαριασμός χρήστη
1. (α) Πρέπει να είστε ο κατονομαζόμενος κάτοχος του τραπεζικού λογαριασμού ή της πιστωτικής κάρτας του οποίου τα στοιχεία παρέχετε στο SCOOT FUN & RIDES. Είστε υποχρεωμένοι να διατηρείτε ενημερωμένα τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε κατά τη διαδικασία εγγραφής. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τη διεύθυνση email, τον προσωπικό αριθμό κινητού τηλεφώνου και τα στοιχεία πληρωμής σας.
2. (β) Δεν μπορείτε να επιτρέψετε σε τρίτους να χρησιμοποιήσουν ένα όχημα SCOOT FUN & RIDES για το οποίο έχετε κάνει κράτηση μέσω του λογαριασμού χρήστη σας και δεν επιτρέπεται να παρέχετε τα στοιχεία σύνδεσής σας για χρήση από άλλα άτομα. Πρέπει, χωρίς καθυστέρηση: (α) να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασής σας εάν υπάρχει λόγος να πιστεύετε ότι κάποιο άλλο άτομο το έχει λάβει γνώση. και (β) ειδοποιήστε την SCOOT FUN & RIDES για αυτό το γεγονός.
3. (γ) Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή SCOOT FUN & RIDES, πρέπει να έχετε ένα κινητό τηλέφωνο με δυνατότητα web που να πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις της εφαρμογής SCOOT FUN & RIDES. Κάθε φορά που γίνεται λήψη της εφαρμογής SCOOT FUN & RIDES, το κινητό τηλέφωνο του χρήστη θα ελέγχεται αυτόματα εάν πληροί αυτές τις απαιτήσεις. Είστε υπεύθυνοι για τη διασφάλιση ότι είναι δυνατή η επικοινωνία δεδομένων κινητής τηλεφωνίας και θα επιβαρυνθείτε με τυχόν χρεώσεις που πραγματοποιούνται από τον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας σας σε σχέση με οποιαδήποτε μετάδοση δεδομένων.
4. (δ) Απαγορεύεται η ανάγνωση, η αντιγραφή ή ο χειρισμός της εφαρμογής SCOOT FUN & RIDES μέσω μεθόδων τεχνολογίας πληροφοριών. Εάν διαπιστωθεί ότι παραβιάσατε ή επιχειρήσατε να παραβιάσετε αυτήν την απαγόρευση, το SCOOT FUN & RIDES δικαιούται να αποσύρει την πρόσβασή σας στην εφαρμογή SCOOT FUN & RIDES με άμεση ισχύ, χωρίς να θίγονται τυχόν άλλα δικαιώματα και ένδικα μέσα που μπορεί να έχει από το νόμο.
5. (ε) Πρέπει να ενημερώσετε το SCOOT FUN & RIDES χωρίς καθυστέρηση για οποιαδήποτε απώλεια ή κλοπή του κινητού τηλεφώνου που σχετίζεται με τον λογαριασμό χρήστη σας ή για οποιεσδήποτε άλλες συνθήκες που καθιστούν πιθανό τον λογαριασμό χρήστη σας να χρησιμοποιηθεί από τρίτους. Προκειμένου να αποφευχθεί η κακή χρήση, το SCOOT FUN & RIDES θα απενεργοποιήσει στη συνέχεια την πρόσβαση μέχρι να επιλυθεί το ζήτημα και θα σας ενημερώσει μέσω email για το γεγονός ότι η πρόσβαση έχει απενεργοποιηθεί.
6. Κράτηση οχήματος και έναρξη διαδρομής
1. (α) Η ενοικίαση eScoooter εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα. Τα οχήματα είναι διαθέσιμα μόνο σε μια καθορισμένη περιοχή σε μια συγκεκριμένη περιοχή (η «Επιχειρηματική Περιοχή»)
2. (β) Μπορείτε να νοικιάσετε μόνο οχήματα που έχουν χαρακτηριστεί ως διαθέσιμα στην εφαρμογή SCOOT FUN & RIDES. Θα πρέπει να σημειώσετε ότι περιστασιακά ένα ανακριβές σήμα GPS μπορεί να προκαλέσει αποκλίσεις μεταξύ της πραγματικής τοποθεσίας ενός οχήματος και της τοποθεσίας που εμφανίζεται στην εφαρμογή SCOOT FUN & RIDES.
3. (δ) Κάνοντας κλικ στο «Start Ride» στην εφαρμογή SCOOT FUN & RIDES, θα κάνετε μια δεσμευτική προσφορά για να νοικιάσετε το όχημα που έχετε κάνει κράτηση. Η SCOOT FUN & RIDES αποδέχεται αυτήν την προσφορά αφήνοντας το όχημα για χρήση, δημιουργώντας ένα συμβόλαιο ενοικίασης για τη συγκεκριμένη διαδρομή.
4. (ε) Η περίοδος ενοικίασης αρχίζει όταν συναφθεί η ατομική συμφωνία μίσθωσης και λήγει όταν τερματίσετε τη διαδρομή σας σύμφωνα με την παράγραφο 7 ή μόλις λήξει η μέγιστη περίοδος ενοικίασης των 30 λεπτών
5. (στ) Πρέπει να ειδοποιήσετε την SCOOT FUN & RIDES χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση για τυχόν ελαττώματα ή ζημιές στο Όχημα για τις οποίες αντιληφθείτε πριν ξεκινήσετε τη βόλτα σας. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε ένα συγκεκριμένο όχημα εάν οποιαδήποτε τέτοια ελαττώματα ή ζημιές φαίνεται προφανώς πιθανό να βλάψουν την ασφάλεια της κυκλοφορίας ή τη γενική λειτουργικότητα του οχήματος.
6. (ζ) Ομοίως, πρέπει να ειδοποιήσετε το SCOOT FUN & RIDES το συντομότερο εύλογα δυνατό για τυχόν άλλα εμφανή ελαττώματα ή ζημιές, όπως φθαρμένα ελαστικά ή ζημιά στο λασπωτήρα.
8. (η) Η SCOOT FUN & RIDES μπορεί να σας καλέσει στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που είναι καταχωρημένος στον λογαριασμό χρήστη σας, εάν εντοπίσει σημαντικές διακοπές στη χρήση του οχήματος από μέρους σας.
7. Τερματισμός μιας βόλτας
1. (α) Όταν θέλετε να τερματίσετε τη διαδρομή σας, πρέπει να σταθμεύσετε σωστά το Όχημα σύμφωνα με την παράγραφο 8 και στη συνέχεια να ακολουθήσετε τη διαδικασία στην εφαρμογή SCOOT FUN & RIDES για να τερματίσετε την ενοικίαση.
2. (β) Πρέπει να ενημερωθείτε μέσω της εφαρμογής SCOOT FUN & RIDES για τα όρια της Επιχειρηματικής Περιοχής και τις ζώνες στις οποίες απαγορεύεται η στάθμευση Οχημάτων. Εάν τερματίσετε την ενοικίασή σας εκτός Επιχειρηματικής Περιοχής, είστε υπεύθυνοι για τα έξοδα μεταφοράς του οχήματος πίσω στην Επιχειρηματική Περιοχή.
3. (γ) Μπορείτε να τερματίσετε την ενοικίαση μέσω της εφαρμογής SCOOT FUN & RIDES μόνο εάν το Όχημα βρίσκεται εντός της ισχύουσας Επιχειρηματικής Περιοχής και εκτός οποιασδήποτε ζώνης στην οποία απαγορεύεται η στάθμευση Οχημάτων. Λάβετε υπόψη ότι δεν μπορείτε να τερματίσετε μια διαδρομή χωρίς σύνδεση στο Διαδίκτυο, επομένως μπορεί να χρειαστεί να μετακινήσετε το Όχημα σε διαφορετική τοποθεσία όπου μπορεί να δημιουργηθεί σύνδεση στο Διαδίκτυο.
4. (δ) Εάν αποτύχετε να τερματίσετε την ενοικίαση μέσω της εφαρμογής SCOOT FUN & RIDES μετά τη στάθμευση του οχήματος, η συναλλαγή ενοικίασης θα τερματιστεί αυτόματα, εκτός εάν το Όχημα μετακινηθεί ή χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια, μετά την πάροδο 30 λεπτών
5. (ε) Εάν δεν μπορείτε για τεχνικούς λόγους να τερματίσετε τη συναλλαγή ενοικίασης χρησιμοποιώντας την εφαρμογή SCOOT FUN & RIDES, πρέπει να ενημερώσετε την SCOOT FUN & RIDES για αυτό το γεγονός χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, προκειμένου να συντονίσετε περαιτέρω διαδικασίες για τον τερματισμό της ενοικίασης με SCOOT FUN & RIDES.
6. (στ) Η υποχρέωσή σας να πληρώσετε το τέλος ενοικίασης θα λήξει μόνο όταν τερματιστεί η συναλλαγή ενοικίασης, εκτός εάν ήταν αδύνατο για εσάς να την τερματίσετε για λόγους που δεν ελέγχουν.
7. (ζ) Όταν τερματιστεί η συναλλαγή ενοικίασης, θα εμφανιστεί σε εσάς η συνολική περίοδος ενοικίασης και η συνολική χρέωση ενοικίασης για τη συγκεκριμένη διαδρομή.
8. Στάθμευση οχήματος
1. (α) Τα οχήματα πρέπει να σταθμεύουν σωστά σε δημόσιους χώρους όπου η στάθμευση των οχημάτων δεν απαγορεύεται από τοπικούς κανόνες ή κανονισμούς.
2. (β) Δεν πρέπει να σταθμεύετε Οχήματα με τρόπο που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια της κυκλοφορίας ή τα δικαιώματα ή τα έννομα συμφέροντα τρίτων.
3. (γ) Πρέπει να σταθμεύσετε το όχημα χρησιμοποιώντας τη βάση στήριξης με την οποία είναι εξοπλισμένο το Όχημα.
4. δ) Ειδικότερα, τα οχήματα δεν επιτρέπεται να σταθμεύουν:
1. (i) σε ορθή γωνία ως προς το οδόστρωμα, σε ορθή γωνία προς το πεζοδρόμιο, κοντά σε διασταυρώσεις ή με τρόπο που να προκαλεί διαφορετικά εμπόδια στην οδική κυκλοφορία· ή
2. (ii) σε δέντρα, σήματα κυκλοφορίας, φανάρια, παρκόμετρα, μηχανήματα αυτόματης πώλησης, φράχτες τρίτων, παγκάκια, κοντέινερ, κάδους απορριμμάτων, μπροστά ή κοντά σε εξόδους κινδύνου και κτίρια πυροσβεστικής, μπροστά από εισόδους ή εξόδους, σε ζώνες στις οποίες δεν επιτρέπεται στάση, σε δρόμους πρόσβασης που οδηγούν σε κόμβους δημόσιας συγκοινωνίας, σε ποδηλατόδρομους, σε βοηθήματα προσανατολισμού τυφλών, σε διαβάσεις πεζών, εντός κτιρίων, σε εσωτερικές αυλές κτιρίων, σε άλλα οχήματα, σε πάρκα και χώρους πρασίνου, σε μέρη όπου το όχημα θα έκρυβε διαφημίσεις ή έπιπλα δρόμου ή όπου η λειτουργία μιας εγκατάστασης θα μπορούσε να διαταραχθεί, σε χώρους που προορίζονται για σκοπούς φόρτωσης και εκφόρτωσης ή σε χώρους που προορίζονται για άλλους χρήστες ή υπηρεσίες, ή σε περιοχές όπου Η στάθμευση του οχήματος SCOOT FUN & RIDES θα παρεμπόδιζε τον χώρο που απαιτείται από χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων και άτομα με ειδικές ανάγκες.
5. ε) Τα οχήματα πρέπει να σταθμεύουν σε χώρους προσβάσιμους από το κοινό και όχι σε μέρη που είναι δυσπρόσιτα, συμπεριλαμβανομένων, ειδικότερα, (εκτός εάν ορίζονται σαφώς ως σημεία στάθμευσης SCOOT FUN & RIDES):
1. (i) ιδιωτικές εγκαταστάσεις ή εταιρικοί χώροι.
2. (ii) εσωτερικές αυλές.
3. (iii) γκαράζ στάθμευσης.
4. (iv) χώροι στάθμευσης πελατών, ιδίως μπροστά από εμπορικά κέντρα, σούπερ μάρκετ, εστιατόρια και μπαρ.
5. (v) Χώροι στάθμευσης πανεπιστημίων και άλλων δημόσιων εγκαταστάσεων. ή
6. (vi) εσωτερικοί χώροι.
6. (στ) Επιπλέον, τα οχήματα δεν επιτρέπεται να σταθμεύουν σε χώρους που υπόκεινται σε περιορισμούς στάθμευσης για συγκεκριμένες ημέρες ή ώρες της ημέρας ή για συγκεκριμένα οχήματα. Αυτό ισχύει επίσης για απαγορεύσεις στάθμευσης που έχουν ήδη κοινοποιηθεί από τις τοπικές αρχές αλλά δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ, για παράδειγμα, προσωρινές απαγορεύσεις στάθμευσης που θα ισχύουν σε μελλοντική χρονική στιγμή λόγω γεγονότων ή μετακόμισης σπιτιών που επηρεάζουν την εν λόγω τοποθεσία.
7. (ζ) Είστε υποχρεωμένοι να παρέχετε πληροφορίες καλή τη πίστει, εάν σας ζητηθεί από την SCOOT FUN & RIDES, σχετικά με την ακριβή τοποθεσία στην οποία σταθμεύσατε ένα Όχημα.
9. Πληρωμή του ενοικίου
1. (α) Είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε το τέλος ενοικίασης για τη χρήση ενός οχήματος. Πριν από τη σύναψη ενός συμβολαίου ενοικίασης, η εφαρμογή SCOOT FUN & RIDES θα εμφανίσει το τέλος ξεκλειδώματος για το ξεκλείδωμα του οχήματος καθώς και την τιμή ανά λεπτό για τη χρήση του (συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος φόρου προστιθέμενης αξίας). Το συνολικό τέλος ενοικίασης καταβάλλεται όταν τερματίσετε τη σύμβαση ενοικίασης.
2. (β) Δεν θα χρεωθείτε για το τέλος ενοικίασης εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό σας δεν μπορέσατε να χρησιμοποιήσετε ένα Όχημα παρά το γεγονός ότι έχει χαρακτηριστεί ως διαθέσιμο στην εφαρμογή SCOOT FUN & RIDES.
3. (γ) Θα χρεωθείτε για τη χρήση των οχημάτων σας είτε ανά λεπτό (κλάσματα των λεπτών χρεώνονται ως πλήρη λεπτά) είτε με τους όρους ενός προπληρωμένου πακέτου. Για την αγορά προπληρωμένων πακέτων, επιπλέον των παρόντων Όρων ισχύουν οι Όροι και Προϋποθέσεις για Προπληρωμένα Πακέτα (διαθέσιμοι στη διεύθυνση info@iscooting.gr).
4. (δ) Το SCOOT FUN & RIDES συνεργάζεται με διάφορους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών. Οι πληρωμές γίνονται σύμφωνα με τον τρόπο πληρωμής που έχετε επιλέξει κατά τη διαδικασία εγγραφής. Με τη σύναψη σύμβασης ενοικίασης, επιβεβαιώνετε ότι δικαιούστε να εξουσιοδοτήσετε τη μεταφορά του συγκεκριμένου λογαριασμού μέσω πάγιας εντολής. Είστε υπεύθυνοι να διασφαλίσετε ότι τα μέσα πληρωμής που έχετε επιλέξει είναι επαρκή για την κάλυψη της πληρωμής των τελών ενοικίασης. Εάν μια πληρωμή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί λόγω έλλειψης κεφαλαίων ή για άλλους λόγους για τους οποίους ευθύνεστε, το SCOOT FUN & RIDES ενδέχεται να σας χρεώσει μια χρέωση για τα πραγματικά έξοδά του, εκτός εάν μπορείτε να αποδείξετε ότι η SCOOT FUN & RIDES δεν προκάλεσε έξοδα ή βαρύνουν λιγότερο. Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη τυχόν άλλων νομικών δικαιωμάτων και ένδικων μέσων που διαθέτει η SCOOT FUN & RIDES.
5. (ε) Μπορείτε να θέσετε οποιεσδήποτε αξιώσεις μπορεί να έχετε κατά της SCOOT FUN & RIDES έναντι των αξιώσεων της SCOOT FUN & RIDES εναντίον σας μόνο στο βαθμό που αυτές οι ανταγωγές είναι αδιαμφισβήτητες ή έχουν οριστικά και οριστικά καθοριστεί.
10. Εκχώρηση
1. Η SCOOT FUN & RIDES διατηρεί το δικαίωμα να εκχωρήσει τις αξιώσεις της βάσει της συμφωνίας της μαζί σας σε τρίτους, ιδίως για σκοπούς είσπραξης οφειλών. Θα ενημερωθείτε έγκαιρα για οποιαδήποτε τέτοια εργασία. Σε περίπτωση οποιασδήποτε τέτοιας εκχώρησης θα σας ζητηθεί να καταβάλετε πληρωμή για την εξόφληση των χρεών σας μόνο στον εκδοχέα, αλλά η SCOOT FUN & RIDES θα παραμείνει υπεύθυνη βάσει της συμφωνίας της μαζί σας για γενικές ερωτήσεις πελατών, παράπονα κ.λπ.
11. Άδεια οδήγησης
1. (α) Επιτρέπεται να οδηγείτε οχήματα μόνο εάν έχετε ενεργό λογαριασμό χρήστη με τη SCOOT FUN & RIDES.
2. (β) Πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 ετών.
3. (γ) Πρέπει να είστε σε θέση να οδηγείτε ένα όχημα χωρίς να θέτετε σε κίνδυνο την κυκλοφορία πεζών ή οχημάτων και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες κυκλοφορίας και κανονισμούς δημόσιας τάξης. Πρέπει να έχετε εμπειρία ή ελάχιστες βασικές δεξιότητες στην οδήγηση μηχανοκίνητου οχήματος και πρέπει να είστε εξοικειωμένοι με τη λειτουργία και την ασφαλή χρήση μηχανοκίνητων οχημάτων.
12. Οι υποχρεώσεις σας
1. (α) Πρέπει να αντιμετωπίζετε τα Οχήματα με τη δέουσα προσοχή και προσοχή, να τηρείτε τους ισχύοντες κανονισμούς κυκλοφορίας και να μην θέτετε σε κίνδυνο δικαιώματα τρίτων ή έννομα συμφέροντα μέσω της χρήσης των Οχημάτων σας.
2. (β) Πρέπει, ιδίως, να:
1. (i) τηρείτε το μέγιστο όριο φορτίου των 100 kg.
2. (ii) φοράτε κράνος εάν οι τοπικοί κανόνες και κανονισμοί το καθιστούν υποχρεωτικό.
3. (iii) μην αφήνετε το όχημα SCOOT FUN & RIDES χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της περιόδου ενοικίασης.
4. (iv) αναφέρετε τυχόν ελαττώματα ή ζημιές, ιδιαίτερα εάν προκλήθηκαν από βίαια ή από ατύχημα, στην SCOOT FUN & RIDES χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μόλις τα αντιληφθείτε.
5. (v) βεβαιωθείτε, στο βαθμό που είστε εύλογα σε θέση να το κάνετε, ότι το Όχημα χρησιμοποιείται μόνο σε κατάσταση που είναι ασφαλής στη λειτουργία και ασφαλής για την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων.
6. (vi) τηρείτε τους ισχύοντες κανονισμούς οδικής κυκλοφορίας κατά την οδήγηση οχήματος. Στην περίπτωση των eBikes, η ηλεκτρική υποβοήθηση θα διακοπεί όταν το eBike φτάσει τα 25 cm/h (η μέγιστη ταχύτητα).
7. (vii) σταματήσετε αμέσως το όχημα όποτε εμφανίζεται μια προειδοποιητική λυχνία ή ένα σήμα σφάλματος στην οθόνη που βρίσκεται κοντά στις λαβές του τιμονιού και επικοινωνήστε με το SCOOT FUN & RIDES για να μάθετε εάν η διαδρομή μπορεί να συνεχιστεί με ασφάλεια. και
8. (viii) σταθμεύετε σωστά το όχημα σύμφωνα με την παράγραφο 8.
3. (γ) Δεν επιτρέπεται:
1. (i) η χρήση του οχήματος υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ή φαρμάκων που θα μπορούσαν να βλάψουν την ικανότητά σας να οδηγείτε (ισχύει αυστηρή απαγόρευση αλκοόλ – 0,0‰ ένδειξη αλκοόλ στο αίμα).
2. (ii) η χρήση του οχήματος για οδήγηση εκτός δρόμου, αγώνες μηχανοκίνητου αθλητισμού ή αγώνες οποιουδήποτε είδους.
3. (iii) η χρήση του οχήματος για δοκιμές οχημάτων, για εκπαίδευση οδηγών, για εμπορική μεταφορά επιβατών ή για εμπορικές μεταφορές (π.χ. ταξίδια με ταχυμεταφορές, παραδόσεις τροφίμων).
4. (iv) η χρήση του οχήματος για τη μεταφορά εύκολα εύφλεκτων, τοξικών ή με άλλο τρόπο επικίνδυνων υλικών, εφόσον ο όγκος τους υπερβαίνει τις κανονικές οικιακές ποσότητες.
5. (v) η χρήση του οχήματος για τη μεταφορά αντικειμένων ή υλικών τα οποία, λόγω των χαρακτηριστικών, των διαστάσεων, της μορφής ή του βάρους τους, θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της οδήγησης ή να βλάψουν το Όχημα.
6. (vi) να οδηγείτε ένα όχημα μαζί με ένα ή περισσότερα άλλα άτομα.
7. (vii) η χρήση του οχήματος για τη διάπραξη ποινικών αδικημάτων. ή
8. (viii) να πραγματοποιείτε αυθαίρετα επισκευές ή μετατροπές οποιουδήποτε είδους σε ένα Όχημα ή να ζητάτε από τρίτο να το κάνει.
4. (δ) Από σεβασμό προς το περιβάλλον, το ευρύ κοινό και τους συναδέλφους σας πελάτες SCOOT FUN & RIDES, θα προσπαθήσετε να οδηγείτε με τρόπο ομαλό, φιλικό προς το περιβάλλον.
13. Τι να κάνετε σε περίπτωση ατυχημάτων
1. (α) Πρέπει να αναφέρετε τυχόν ατυχήματα που αφορούν όχημα στο SCOOT FUN & RIDES χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
2. (β) Μετά από ένα ατύχημα, πρέπει να ειδοποιήσετε την αστυνομία χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και να διασφαλίσετε ότι η αστυνομία καταγράφει επίσημα το ατύχημα. Εάν η αστυνομία αρνηθεί να καταγράψει το ατύχημα ή εάν αυτό είναι αδύνατο για κάποιο άλλο λόγο, τότε θα πρέπει να ενημερώσετε την SCOOT FUN & RIDES για αυτό το γεγονός χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και να συντονιστείτε με την SCOOT FUN & RIDES για το πώς θα προχωρήσετε. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από το αν προκάλεσες μόνος σου το ατύχημα ή αν προκλήθηκε από τρίτο μέρος. Δεν μπορείτε να φύγετε από τον τόπο του ατυχήματος έως ότου:
1. (i) η αστυνομία έχει ολοκληρώσει την καταγραφή του ατυχήματος (ή, όταν η αστυνομία δεν μπορεί να καταγράψει το ατύχημα, μέχρι να ειδοποιήσετε το SCOOT FUN & RIDES και να συμμορφωθείτε με τις εύλογες οδηγίες του SCOOT FUN & RIDES). και
2. (ii) τυχόν μέτρα για την εξασφάλιση αποδεικτικών στοιχείων ή τον μετριασμό των ζημιών που έχουν κανονιστεί με το SCOOT FUN & RIDES έχουν εφαρμοστεί δεόντως.
3. (γ) Σε περίπτωση ατυχήματος στο οποίο εμπλέκεται Όχημα που οδηγείτε εσείς, δεν πρέπει να αναλάβετε ευθύνη ή να κάνετε οποιαδήποτε συγκρίσιμη παραδοχή. Εάν αναλάβετε ή παραδεχτείτε την ευθύνη παρά την απαγόρευση αυτή, τότε θα ισχύει αποκλειστικά εναντίον σας και ούτε η SCOOT FUN & RIDES ούτε οι ασφαλιστές της θα δεσμεύονται από τέτοια παραδοχή ή παραδοχή.
4. (δ) Ανεξάρτητα από το εάν εσείς ο ίδιος προκαλέσατε το ατύχημα ή αν προκλήθηκε από τρίτο μέρος, η SCOOT FUN & RIDES θα σας παράσχει ένα έντυπο στο οποίο θα αναφέρετε τυχόν τραυματισμό ή/και ζημιά. Αυτή η φόρμα πρέπει να συμπληρωθεί πλήρως και να επιστραφεί στο SCOOT FUN & RIDES εντός επτά ημερών από την παραλαβή σας, ενώ ο χρόνος αποστολής του εντύπου στο SCOOT FUN & RIDES είναι καθοριστικός όσον αφορά την τήρηση αυτής της προθεσμίας. Εάν το έντυπο ειδοποίησης ζημιάς δεν αποσταλεί πίσω στο SCOOT FUN & RIDES πριν από τη λήξη της προθεσμίας, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι ο ασφαλιστής δεν θα διεκπεραιώσει – και ενδεχομένως δεν θα διευθετήσει – την αξίωση ατυχήματος. Εάν ο ασφαλιστής αρνηθεί να διευθετήσει την απαίτηση ατυχήματος μόνο και μόνο επειδή χάσατε την προθεσμία για την επιστροφή της, τότε η SCOOT FUN & RIDES θα διεκδικήσει εναντίον σας τυχόν αξιώσεις κατά της SCOOT FUN & RIDES ως αποτέλεσμα.
5. (ε) Είστε υποχρεωμένοι να παρέχετε αληθείς πληροφορίες σχετικά με ένα ατύχημα, ιδιαίτερα όπου αυτό συνέβη.
14. Ασφάλιση
1. (α) SCOOT FUN & RIDES Τα οχήματα καλύπτονται από ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων.
2. (β) Απαγορεύεται να αναγνωρίσετε ή να διακανονίσετε οποιαδήποτε ζημία καλύπτεται από ασφάλιση αστικής ευθύνης τρίτων χωρίς να λάβετε την προηγούμενη συγκατάθεση της SCOOT FUN & RIDES.
15. Ευθύνη SCOOT FUN & RIDES

1. (α) Η SCOOT FUN & RIDES ευθύνεται απέναντί σας για ζημιές που προκλήθηκαν εκ προθέσεως ή από βαριά αμέλεια από την SCOOT FUN & RIDES.
2. (β) Η ευθύνη της SCOOT FUN & RIDES για έμμεσες και απρόβλεπτες ζημιές αποκλείεται.
3. (γ) Η SCOOT FUN & RIDES δεν αποκλείει ή περιορίζει την ευθύνη της προς εσάς, όπου θα ήταν παράνομο να το κάνει. Αυτό περιλαμβάνει ευθύνη για υπαίτιο τραυματισμό στη ζωή, το σώμα ή την υγεία που προκλήθηκε από αμέλεια της SCOOT FUN & RIDES ή από αμέλεια των υπαλλήλων, των πρακτόρων ή των υπεργολάβων της SCOOT FUN & RIDES.
4. (δ) Η ευθύνη της SCOOT FUN & RIDES βάσει του νόμου περί ευθύνης προϊόντων παραμένει επίσης ανεπηρέαστη.
5. (ε) Τα οχήματα SCOOT FUN & RIDES παρέχονται μόνο για ιδιωτική χρήση. Εάν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της SCOOT FUN & RIDES για οποιονδήποτε εμπορικό ή επιχειρηματικό σκοπό, η SCOOT FUN & RIDES δεν θα έχει καμία ευθύνη απέναντί σας για οποιαδήποτε απώλεια κέρδους, διακοπή της επιχείρησης ή απώλεια επιχειρηματικής ευκαιρίας κ.λπ.
6. (στ) Διαφορετικά, η ευθύνη της SCOOT FUN & RIDES απέναντί σας αποκλείεται.
16. Η ευθύνη σας
1. (α) Θα είστε υπόχρεοι στο SCOOT FUN & RIDES για τυχόν ζημιές για τις οποίες είστε υπεύθυνοι. Αυτό περιλαμβάνει ιδιαίτερα οποιαδήποτε κλοπή, ζημιά ή απώλεια ενός οχήματος SCOOT FUN & RIDES για το οποίο είστε υπεύθυνοι. Το SCOOT FUN & RIDES δικαιούται να αποζημιωθεί από εσάς για τυχόν νόμιμες αξιώσεις τρίτων (συμπεριλαμβανομένων των νομικών εξόδων) εφόσον δεν καλύπτεστε από τη δική σας προσωπική ασφάλιση.
2. (β) Είστε υπεύθυνοι για όλες τις παραβιάσεις των κανονισμών οδικής κυκλοφορίας, των κανονισμών δημόσιας τάξης και άλλων νομοθετικών διατάξεων για τις οποίες είστε υπεύθυνοι σε σχέση με τη χρήση του οχήματος από μέρους σας. Είστε υπεύθυνοι για τυχόν προκύπτουσες ποινές, τέλη και έξοδα και πρέπει να αποζημιώσετε το SCOOT FUN & RIDES σε σχέση με τυχόν προκύπτουσες αξιώσεις τρίτων. Για την αποφυγή αμφιβολιών, δεν θα είστε υπεύθυνοι εάν και στο βαθμό που τυχόν τέτοιες κυρώσεις, τέλη, έξοδα ή αξιώσεις προκύπτουν από τη χρήση σας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους ενός ελαττωματικού οχήματος.

3. (γ) Δεν θα φέρετε ευθύνη στο βαθμό που ο ασφαλιστής θα αποζημιώσει τη ζημιά και δεν θα ασκηθεί προσφυγή κατά του SCOOT FUN & RIDES.
4. (δ) Δεν θα ισχύει κανένας περιορισμός ευθύνης που έχει συμφωνηθεί μεταξύ της SCOOT FUN & RIDES και εσάς σχετικά με ζημιές σε ένα Όχημα εάν προκαλέσατε τη ζημιά εκούσια ή με βαριά αμέλεια.
17. Προσωρινή απενεργοποίηση της πρόσβασης σε λογαριασμούς χρηστών και αποκλεισμός από τη χρήση
1. (α) Το SCOOT FUN & RIDES ενδέχεται να απενεργοποιήσει προσωρινά την πρόσβασή σας στον λογαριασμό χρήστη σας εάν:
1. (i) δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της σύμβασης έχουν παρασχεθεί εσφαλμένα στο λογαριασμό χρήστη.
2. (ii) αθετείτε πληρωμές που υπερβαίνουν οποιοδήποτε αμελητέο ποσό, παρά το γεγονός ότι έχετε λάβει ειδοποίηση για μια τέτοια αθέτηση.
3. (iii) συμβαίνουν άλλες σημαντικές συμβατικές παραβιάσεις για τις οποίες είστε υπεύθυνοι. ή
4. (iv) χάνετε το προσωπικό κινητό τηλέφωνο που συσχετίζεται με τον λογαριασμό χρήστη σας, ή εάν σας κλαπεί, ή άλλως καθίσταται δυνατό για τρίτα μέρη να κάνουν μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού χρήστη σας.
2. (β) Το SCOOT FUN & RIDES θα ξεμπλοκάρει τον λογαριασμό χρήστη σας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μόλις επιλυθεί ο λόγος της αναστολής.
3. (γ) Το SCOOT FUN & RIDES ενδέχεται να αποτρέψει την περαιτέρω χρήση των Οχημάτων από εσάς εάν παραβιάζετε επανειλημμένα αυτούς τους Όρους και εάν δεν έχετε αντιδράσει σε μια προειδοποιητική επιστολή προτού η SCOOT FUN & RIDES προβεί σε τέτοιες ενέργειες.
18. Διάρκεια και καταγγελία της Συμφωνίας Χρήστη
1. (α) Η Συμφωνία Χρήστη συνάπτεται για αόριστο χρονικό διάστημα και μπορεί να καταγγελθεί από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας εγγράφως με την παροχή προθεσμίας ειδοποίησης δύο (2) εβδομάδων πριν από το τέλος οποιουδήποτε ημερολογιακού μήνα.
2. (β) Κάθε μέρος μπορεί να καταγγείλει για αιτία με άμεσο αποτέλεσμα. Το SCOOT FUN & RIDES δικαιούται να καταγγείλει τη Συμφωνία Χρήστη με άμεση ισχύ εάν:
1. (i) αθετείτε επανειλημμένα κατά την πραγματοποίηση πληρωμών που οφείλονται στην SCOOT FUN & RIDES, παρόλο που έχετε ειδοποιηθεί από την SCOOT FUN & RIDES για τέτοιες αθετήσεις.
2. (ii) παρέχετε εσφαλμένες πληροφορίες ή αποκρύπτετε πραγματικές περιστάσεις κατά τη διαδικασία εγγραφής ή κατά τη διάρκεια της συμβατικής σας σχέσης με την SCOOT FUN & RIDES, έτσι ώστε θα ήταν παράλογο να περιμένουμε από την SCOOT FUN & RIDES να συνεχίσει τη συμβατική σχέση.
3. (iii) παρόλο που σας έχει αποσταλεί μια προειδοποιητική επιστολή πριν από κάθε ενέργεια, αποτυγχάνετε να παραιτηθείτε από σοβαρές παραβιάσεις αυτών των Όρων ή αποτυγχάνετε εντός εύλογου χρονικού διαστήματος να διορθώσετε τυχόν υπάρχουσες συνέπειες τέτοιων παραβιάσεων.
4. (iv) οδηγείτε ένα όχημα υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών.
5. (v) αποκαλύπτετε τα δεδομένα σύνδεσής σας για τον λογαριασμό χρήστη SCOOT FUN & RIDES σε άλλο άτομο. ή
6. (vi) προσπαθείτε να διαβάσετε, να αντιγράψετε ή να χειριστείτε την εφαρμογή SCOOT FUN & RIDES.
19. Προσωπικά Δεδομένα
1. (α) Η SCOOT FUN & RIDES θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με εσάς, εφόσον αυτά τα δεδομένα απαιτούνται για την εκπλήρωση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων της SCOOT FUN & RIDES βάσει της Συμφωνίας Χρήστη. Κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, η SCOOT FUN & RIDES θα τηρεί τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, ιδιαίτερα αυτές του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ (GDPR) και του Ελληνικού Νόμου για την Προστασία Δεδομένων.
2. (β) Για περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με το εύρος της συλλογής, αποθήκευσης και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, ανατρέξτε στη Δήλωση Απορρήτου της SCOOT FUN & RIDES που είναι διαθέσιμη εδώ ……………………..
20. Επίλυση Διαφορών
1. (α) Η νομοθεσία της Ελλάδας ισχύει για συμβάσεις μεταξύ ημών και της SCOOT FUN & RIDES.
2. (β) Οποιαδήποτε διαφωνία σχετικά με την εφαρμογή ή ερμηνεία ή εφαρμογή αυτών των όρων και προϋποθέσεων πρέπει να επιλύεται από τα Δικαστήρια των Πατρών.
3. (γ) Οι υποχρεωτικές νομικές δικαιοδοσίες παραμένουν ανεπηρέαστες.
21. Τελικές διατάξεις
1. (α) Δεν μπορείτε να εκχωρήσετε σε τρίτους τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις σας βάσει της Συμφωνίας Χρήστη χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της SCOOT FUN & RIDES. Η SCOOT FUN & RIDES μπορεί να μεταβιβάσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της βάσει της Συμφωνίας Χρήστη σε άλλη εταιρεία ή νομικό πρόσωπο.
2. (β) Εάν η SCOOT FUN & RIDES δεν επιμείνει αμέσως να κάνετε οτιδήποτε είστε υποχρεωμένοι να κάνετε σύμφωνα με αυτούς τους Όρους ή εάν η SCOOT FUN & RIDES καθυστερήσει να λάβει μέτρα εναντίον σας σχετικά με οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των Όρων από εσάς , δεν θα εμποδίσει το SCOOT FUN & RIDES να λάβει μέτρα εναντίον σας σε μεταγενέστερη ημερομηνία.
3. (γ) Εάν ένα δικαστήριο κρίνει μέρος των παρόντων Όρων παράνομο, το υπόλοιπο δεν θα επηρεαστεί. Κάθε μία από τις παραγράφους των παρόντων Όρων λειτουργεί ξεχωριστά.
4. (δ) Η Συμφωνία Χρήστη συνάπτεται μεταξύ εσάς και της SCOOT FUN & RIDES. Κανένα άλλο πρόσωπο δεν θα έχει κανένα δικαίωμα να επιβάλει οποιονδήποτε από τους όρους του.
22. Εξυπηρέτηση πελατών και παράπονα
1. (α) Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, σχόλια, παράπονα ή εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με την SCOOT FUN & RIDES για οποιονδήποτε άλλο λόγο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη SCOOT FUN & RIDES μέσω τηλεφώνου, ταχυδρομείου ή email χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:
1. SCOOT FUN & RIDES
2. Παρ. Ιδομενέως 48, Πάτρα
3. Ελλάδα
4. Τηλ.: +30 6989 823612
5. Email: info@iscooting.gr
2. (β) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει μια διαδικτυακή πλατφόρμα επίλυσης διαφορών (τη λεγόμενη «πλατφόρμα OS») για την επίλυση διαφορών σχετικά με συμβατικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από ηλεκτρονικές συμβάσεις πωλήσεων μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων, η οποία βρίσκεται στη διεύθυνση www.ec .europa.eu/consumers/odr. Η SCOOT FUN & RIDES δεν είναι ούτε νομικά υποχρεωμένη ούτε διατεθειμένη να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε διαδικασία επίλυσης διαφορών.

 

 

 


GENERAL TERMS & CONDITIONS – PRIVACY POLICY


1. Introduction
1. (a) “Scoot Fun & Rides”) carries on the business of renting out electric scooters (“eScooters”) and electric bikes (“eBikes”) (collectively referred to as “Vehicles”) through its application for internet-enabled mobile phones (the “Scoot Fun & Rides App”). The Vehicles can only be rented out to customers who have registered via the Scoot Fun & Rides App.
2. (b) These are the Terms and conditions (the “Terms”) on which SCOOT FUN & RIDES provides its services to you. They govern the use of the SCOOT FUN & RIDES App and the Vehicle rental contracts entered into using the SCOOT FUN & RIDES App.
3. (c) Please read these terms carefully. They tell you how SCOOT FUN & RIDES will provide its services to you, how to enter into or end the contract, what to do if there is any problem and other important information.
2. Information about SCOOT FUN & RIDES and how to contact us
1. (a) SCOOT FUN & RIDES is a company incorporated in Denmark and having its registered office at 48 Idomoneos parodos str., Patras, Greece.
2. (b) You can contact us by telephoning SCOOT FUN & RIDES’s customer service team on +30 6989 823612 or by email to info@iscooting.gr
3. These Terms
1. (a) These Terms govern the use of the SCOOT FUN & RIDES App and the Vehicle rental contracts entered into using the SCOOT FUN & RIDES App.
2. (b) SCOOT FUN & RIDES reserves the right to amend these Terms to the extent necessary as required by law or by technological changes. SCOOT FUN & RIDES will inform you by email of any such changes. Any changes will be considered approved unless you have objected to them in writing within four (4) weeks of being notified of them by SCOOT FUN & RIDES. You will be notified of your right to object to changes at the same time that you are notified about the changes.
4. Your agreement for use of the SCOOT FUN & RIDES App
1. (a) In order to be able to rent a SCOOT FUN & RIDES Vehicle, you must first register as a SCOOT FUN & RIDES customer by creating a user account in the SCOOT FUN & RIDES App. Each customer may register only once. Only customers who have properly registered may then use the SCOOT FUN & RIDES Services. You have no automatic right to registration.
2. (b) When the registration process – during which you will be asked to accept these Terms and SCOOT FUN & RIDES’s Privacy Notice to provide, in particular, your full name, email address, personal mobile phone number and valid payment details – has been completed successfully, you will have entered into a contract with SCOOT FUN & RIDES for the use of the SCOOT FUN & RIDES App (User Agreement).
3. (c) After that, you may rent Vehicles by concluding individual rental contracts in accordance with these Terms. Please note that the User Agreement itself will not give rise to any right, neither for SCOOT FUN & RIDES, nor for you, to enter into a Vehicle rental contract.
4. (d) SCOOT FUN & RIDES is entitled to refuse to enter into a User Agreement or any individual rental contract if it reasonably believes that you will not comply with these Terms.
5. User account
1. (a) You must be the named holder of the bank account or credit card whose details you provide to SCOOT FUN & RIDES. You are obliged to keep up to date the personal data which you provide during the registration process. This applies in particular to your email address, personal mobile phone number and payment details.
2. (b) You may not permit any third parties to use a SCOOT FUN & RIDES Vehicle which you have booked via your user account and may not provide your login details for use by other persons. You must, without delay: (a) change your password if there is reason to believe that any other person has become aware of it; and (b) notify SCOOT FUN & RIDES of this fact.
3. (c) In order to use the SCOOT FUN & RIDES App, you must have a web-enabled mobile phone that meets the technical requirements of the SCOOT FUN & RIDES App. Whenever the SCOOT FUN & RIDES App is downloaded, the user’s mobile phone will automatically be checked as to whether it meets those requirements. You are responsible for ensuring that mobile data communications are possible, and you shall bear any charges made by your mobile service provider in respect of any data transmission.
4. (d) You are prohibited from reading out, copying, or manipulating the SCOOT FUN & RIDES App via information technology methods. If you are found to have breached or attempted to breach this prohibition SCOOT FUN & RIDES is entitled to withdraw your access to the SCOOT FUN & RIDES App with immediate effect without prejudice to any other rights and remedies it may have by law.
5. (e) You must inform SCOOT FUN & RIDES without delay of any loss or theft of the mobile phone associated with your user account or of any other circumstances which make it likely that your user account may be used by third parties. In order to prevent misuse, SCOOT FUN & RIDES will then disable access until the matter has been resolved and will inform you via email of the fact that access has been disabled.
6. Reserving a Vehicle and starting a ride
1. (a) The rental of eScoooters is subject to availability. The Vehicles are available only within a defined territory in a particular area (the “Business Territory”)
2. (b) You may only rent Vehicles which are designated as available in the SCOOT FUN & RIDES App. You should note that occasionally an inaccurate GPS signal may cause deviations between the actual location of a Vehicle and the location shown in the SCOOT FUN & RIDES App.
3. (c) A specific SCOOT FUN & RIDES Vehicle can be reserved free of charge for a maximum of ten (10) minutes before the start of the ride.
4. (d) By clicking “Start Ride” in the SCOOT FUN & RIDES App, you will make a binding offer to rent the Vehicle you have reserved. SCOOT FUN & RIDES accepts this offer by releasing the Vehicle for your use, creating a rental contract for that ride.
5. (e) The rental period shall start when the individual rental agreement is made and shall end when you end your ride in accordance with paragraph 7, or once the maximum rental period of 60 minutes has expired.
6. (f) You must notify SCOOT FUN & RIDES without undue delay of any defects or damage to the Vehicle of which you become aware prior to commencing your ride. You must not use a particular Vehicle if any such defects or damage appear obviously likely to impair traffic safety or the general functionality of the Vehicle.
7. (g) Similarly, you must notify SCOOT FUN & RIDES as soon as reasonably possible of any other obvious defects or damage, such as worn tires or damage to the mudguard.
8. (h) SCOOT FUN & RIDES may call you on the mobile phone number registered in your user account if it detects any significant disruptions in your use of a Vehicle.
7. Ending a ride
1. (a) When you want to end your ride, you must park the Vehicle properly in accordance with paragraph 8 and then follow the procedure in the SCOOT FUN & RIDES App to terminate the rental.
2. (b) You must inform yourself via the SCOOT FUN & RIDES App of the boundaries of the Business Territory and the zones in which parking Vehicles is prohibited. If you end your rental outside a Business Territory you are responsible for the costs of transporting the Vehicle back to within the Business Territory.
3. (c) You may terminate the rental via the SCOOT FUN & RIDES App only if the Vehicle is located within the applicable Business Territory and outside any zone in which parking Vehicles is prohibited. Note that you cannot terminate a ride without an internet connection so you may need to move the Vehicle to a different location where an internet connection can be established.
4. (d) If you fail to end the rental via the SCOOT FUN & RIDES App after parking the Vehicle, the rental transaction will automatically be terminated, unless the Vehicle is subsequently moved or used, after 60 minutes have lapsed.
5. (e) If you are unable for technical reasons to terminate the rental transaction using the SCOOT FUN & RIDES App you must notify SCOOT FUN & RIDES of this fact without undue delay in order to coordinate further procedures for the termination of the rental with SCOOT FUN & RIDES.
6. (f) Your obligation to pay the rental charge will end only when the rental transaction is terminated, unless it was impossible for you to terminate it for reasons beyond your control.
7. (g) When the rental transaction is terminated, the total rental period and the total rental charge for that ride will be displayed to you.
8. Parking a Vehicle
1. (a) Vehicles must be properly parked in public areas where the parking of Vehicles is not prohibited by local rules or regulations.
2. (b) You must not park Vehicles in a way which endangers traffic safety or the rights or legal interests of third parties.
3. (c) You must park the Vehicle using the kickstand with which the Vehicle is equipped.
4. (d) In particular, Vehicles may not be parked:
1. (i) at a right angle to the roadway, at a right angle to the sidewalk, near intersections or in a manner otherwise causing impediments to road traffic; or
2. (ii) at trees, traffic signs, traffic lights, parking meters, vending machines, fences of third parties, benches, containers, waste bins, in front of or in the vicinity of emergency exits and fire department buildings, in front of entrances or exits, in zones in which no stopping is permitted, in access roads leading to public transportation hubs, on bicycle paths, at orientation aids for the blind, on pedestrian crossings, inside buildings, in interior courtyards of buildings, at other vehicles, in parks and green spaces, in places where the Vehicle would conceal advertisements or street furniture or where the functioning of an installation would be impaired, in areas reserved for loading and unloading purposes or in places reserved for other users or services, or in areas where parking the SCOOT FUN & RIDES Vehicle would impede space required by wheelchair users and people with disabilities.
5. (e) Vehicles must be parked in publicly accessible areas and not in places that are difficult to access, including, in particular (unless they are clearly designated as SCOOT FUN & RIDES parking spots):
1. (i) private premises or company grounds;
2. (ii) interior courtyards;
3. (iii) parking garages;
4. (iv) customer parking bays, in particular in front of shopping centers, supermarkets, restaurants, and bars;
5. (v) parking bays of universities and other public facilities; or
6. (vi) interior spaces.
6. (f) Furthermore, Vehicles may not be parked in areas which are subject to parking restrictions for certain days or times of day or for specific vehicles. This also applies to parking prohibitions that have already been notified by the local authorities but have not yet come into force, for example, temporary parking prohibitions applying at a future point in time due to events or house movers affecting the site in question.
7. (g) You are obliged to provide information in good faith, if requested by SCOOT FUN & RIDES, about the exact location at which you parked a Vehicle.
9. Payment of the rental fee
1. (a) You are obliged to pay the rental fee for your use of a Vehicle. Prior to your entering into a rental contract, the SCOOT FUN & RIDES App will display the unlock fee for unlocking the Vehicle as well as the price per minute for using it (inclusive of applicable value added tax). The total rental fee is payable when you end the rental contract.
2. (b) You will not be charged for the rental fee if for reasons beyond your control you were unable to use a Vehicle despite it being designated as available in the SCOOT FUN & RIDES App.
3. (c) You will be charged for your use of Vehicles either on a per minute basis (fractions of minutes being charged as full minutes) or on the terms of a pre-paid package. For the purchase of prepaid packages, the Terms and Conditions for Prepaid Packages (available at info@iscooting.gr) shall apply in addition to these Terms.
4. (d) SCOOT FUN & RIDES works together with various payment service providers. Payments are made according to the payment method selected by you in the registration process. By entering into a rental contract, you confirm that you are entitled to authorize the transfer of the specified account by direct debit. You are responsible for ensuring that your selected means of payment are sufficient to cover payment of the rental fees. If a payment cannot be made due to lack of funds or for other reasons for which you are responsible, SCOOT FUN & RIDES may charge you a fee for its actual expenses incurred unless you can show that SCOOT FUN & RIDES did not incur any expenses or incurred less. This is without prejudice to any other legal rights and remedies available to SCOOT FUN & RIDES.
5. (e) You may set any claims which you may have against SCOOT FUN & RIDES against SCOOT FUN & RIDES’s claims against you only to the extent that such counterclaims are undisputed or have been finally and conclusively determined.
10. Assignment
1. (a) SCOOT FUN & RIDES reserves the right to assign its claims under its agreement with you to a third party, particularly for the purposes of debt collection. You will be notified in a timely manner about any such assignment. In the event of any such assignment you will be required to render payment to discharge your debts only to the assignee, but SCOOT FUN & RIDES will remain responsible under its agreement with you for general customer enquiries, complaints, etc.
11. Permission to drive
1. (a) You are only permitted to ride Vehicles if you have an active user account with SCOOT FUN & RIDES.
2. (b) You must be at least 18 years of age.
3. (c) You must be able to drive a Vehicle without endangering pedestrian or vehicular traffic and in accordance with applicable traffic rules and public-order regulations. You must have experience or minimum basic skills in driving a motorized vehicle and must be familiar with the operation and safe use of motor vehicles.
12. Your obligations
1. (a) You must treat Vehicles with due care and consideration, observe the applicable traffic regulations, and not endanger any third-party rights or legal interests through your use of Vehicles.
2. (b) You must, in particular:
1. (i) observe the maximum load limit of 100 kg;
2. (ii) wear a helmet if local rules and regulations make this compulsory;
3. (iii) not leave the SCOOT FUN & RIDES Vehicle unattended during the rental period;
4. (iv) report any defects or damages, particularly if caused by force or by an accident, to SCOOT FUN & RIDES without undue delay upon becoming aware of them;
5. (v) ensure, to the extent that you are reasonably able to do so, that the Vehicle is used only in a condition that is safe to operate and safe for pedestrian and vehicular traffic;
6. (vi) observe the applicable road traffic regulations while driving a Vehicle. In the case of eBikes, electrical assistance will cut off when the eBike reaches 15.5mph (the maximum speed);
7. (vii) immediately stop the Vehicle whenever a warning light appears or an error signal is indicated on the display located near the steering handles and contact SCOOT FUN & RIDES to find out whether the ride can safely be continued; and
8. (viii) park the Vehicle properly in accordance with paragraph 8.
3. (c) You may not:
1. (i) ride a Vehicle under the influence of alcohol or drugs or medications that could impair your ability to drive (a strict ban on alcohol applies – 0.0‰ blood alcohol reading);
2. (ii) use a Vehicle for off-road driving, motor-sporting events or races of any kind;
3. (iii) use a Vehicle for vehicle trials, for driver training, for the commercial transport of passengers or for commercial transportation (e.g. courier trips, food deliveries);
4. (iv) use a Vehicle to transport easily flammable, toxic or otherwise hazardous materials, insofar as their volume exceeds normal household quantities;
5. (v) use a Vehicle to transport objects or materials which, by virtue of their characteristics, dimensions, form or weight, could endanger riding safety or damage the Vehicle;
6. (vi) ride a Vehicle together with one or more other persons;
7. (vii) use a Vehicle to commit criminal offences; or
8. (viii) arbitrarily carry out repairs or conversions of any kind on a Vehicle or have a third party do so.
4. (d) Out of respect for the environment, the general public, and your fellow SCOOT FUN & RIDES customers, you shall endeavour to drive in a manner that is orderly, ecologically friendly and not wasteful of electricity.
13. What to do in the case of accidents
1. (a) You must report any accidents involving a Vehicle to SCOOT FUN & RIDES without undue delay.
2. (b) Following an accident, you must notify the police without undue delay and ensure that the police officially records the accident. If the police refuse to record the accident or if this is impossible for some other reason, then you should notify SCOOT FUN & RIDES of this fact without undue delay and coordinate with SCOOT FUN & RIDES on how to proceed. This applies regardless of whether you caused the accident yourself or whether it was caused by a third party. You may not leave the site of the accident until:
1. (i) the police have completed recording the accident (or, where the police cannot record the accident, until you have notified SCOOT FUN & RIDES and complied with SCOOT FUN & RIDES’s reasonable instructions); and
2. (ii) any measures to secure evidence or mitigate damage that have been arranged with SCOOT FUN & RIDES have been duly implemented.
3. (c) In case of an accident involving a Vehicle driven by you, you must not assume liability or make any comparable admission. If you assume or admit liability despite this prohibition, then it will apply exclusively against you and neither SCOOT FUN & RIDES nor its insurers will be bound by such admission or assumption.
4. (d) Regardless of whether you yourself caused the accident or whether it was caused by a third party, SCOOT FUN & RIDES will provide you with a form on which to report any injury and/or damage. This form must be fully completed and returned to SCOOT FUN & RIDES within seven days of being received by you, the time of the form’s dispatch to SCOOT FUN & RIDES being conclusive in terms of meeting this deadline. If the damage notification form is not sent back to SCOOT FUN & RIDES prior to the deadline, this may mean that the insurer will not process – and possibly not settle – the accident claim. If the insurer refuses to settle the accident claim solely because you missed the deadline for returning it, then SCOOT FUN & RIDES will assert against you any claims made against SCOOT FUN & RIDES as a result.
5. (e) You are obliged to provide truthful information about an accident, particularly where it occurred.
14. Insurance
1. (a) SCOOT FUN & RIDES Vehicles are covered by third party liability insurance.
2. (b) You are prohibited from acknowledging or settling any damage covered by third party liability insurance without obtaining SCOOT FUN & RIDES’s prior consent.
15. SCOOT FUN & RIDES’s liability
1. (a) SCOOT FUN & RIDES is liable to you for damages caused intentionally or with gross negligence by SCOOT FUN & RIDES.
2. (b) SCOOT FUN & RIDES’s liability for indirect and unforeseeable damage is excluded.
3. (c) SCOOT FUN & RIDES does not exclude or limit its liability to you where it would be unlawful to do so. This includes liability for culpable injury to life, body or health caused by SCOOT FUN & RIDES’s negligence or the negligence of SCOOT FUN & RIDES’s employees, agents or subcontractors.
4. (d) SCOOT FUN & RIDES’s liability under the Product Liability Act also remains unaffected.
5. (e) SCOOT FUN & RIDES’s Vehicles are provided only for private use. If you use SCOOT FUN & RIDES’s services for any commercial or business purpose SCOOT FUN & RIDES will have no liability to you for any loss of profit, business interruption, or loss of business opportunity etc.
6. (f) Otherwise, SCOOT FUN & RIDES’s liability towards you is excluded.
16. Your liability
1. (a) You will be liable to SCOOT FUN & RIDES for any damages for which you are responsible. This particularly includes any theft, damage or loss of a SCOOT FUN & RIDES Vehicle for which you are responsible. SCOOT FUN & RIDES is entitled to be indemnified by you in respect of any legitimate third-party claims (including legal costs) insofar as you are not covered by your own personal insurance.
2. (b) You are liable for all violations of road traffic regulations, public order regulations and other statutory provisions for which you are responsible in connection with your use of a Vehicle. You are liable for any resulting penalties, fees and costs and must indemnify SCOOT FUN & RIDES in respect of any resulting third-party claims. For the avoidance of doubt, you will not be liable if and to the extent that any such penalties, fees, costs or claims result from your use in accordance with these Terms of a Vehicle which is defective.
3. (c) You will not be liable to the extent that an insurer compensates the damage and no recourse is taken against SCOOT FUN & RIDES.
4. (d) No limitation of liability agreed between SCOOT FUN & RIDES and you in respect of damages to a Vehicle will apply if you willfully or with gross negligent caused the damage.
17. Temporary disabling of access to user accounts and exclusion from use
1. (a) SCOOT FUN & RIDES may temporarily disable your access to your user account if:
1. (i) data essential to contractual performance have been incorrectly provided in the user account;
2. (ii) you default on payments exceeding any negligible amount, despite having received notice of such default;
3. (iii) other significant contractual breaches occur for which you are responsible; or
4. (iv) you lose the personal mobile phone that associated with your user account, or if it is stolen from you, or it otherwise becomes possible for third parties to make unauthorized use of your user account.
2. (b) SCOOT FUN & RIDES will unblock your user account without undue delay once the reason for the suspension has been resolved.
3. (c) SCOOT FUN & RIDES may prevent your further use of Vehicles if you repeatedly breach these Terms and if you have failed to react to a warning letter before SCOOT FUN & RIDES takes such action.
18. Term and termination of the User Agreement
1. (a) The User Agreement is concluded for an indefinite period and may be terminated by either party to the agreement in writing upon giving a notice period of two (2) weeks prior to the end of any calendar month.
2. (b) Either party may terminate for cause with immediate effect. SCOOT FUN & RIDES shall be entitled to terminate the User Agreement with immediate effect if:
1. (i) you repeatedly default in making payments owed to SCOOT FUN & RIDES, despite having been notified by SCOOT FUN & RIDES of such defaults;
2. (ii) you provide incorrect information or conceal factual circumstances during the registration process or in the course of your contractual relationship with SCOOT FUN & RIDES such that it would be unreasonable to expect SCOOT FUN & RIDES to continue the contractual relationship;
3. (iii) despite having been sent a warning letter before action, you fail to desist from serious breaches of these Terms, or fail within a reasonably time to correct any existing consequences of such breaches;
4. (iv) you drive a Vehicle under the influence of alcohol or drugs;
5. (v) you disclose your login data for your SCOOT FUN & RIDES user account to another person; or
6. (vi) you attempt to read out, copy or manipulate the SCOOT FUN & RIDES App.
19. Personal Data
1. (a) SCOOT FUN & RIDES will collect and process personal data relating to you insofar as such data are required to perform SCOOT FUN & RIDES’s rights and obligations under the User Agreement. When processing your personal data, SCOOT FUN & RIDES will observe the applicable statutory provisions, particularly those of the EU General Data Protection Regulation (GDPR) and the Greek Data Protection Act.
2. (b) For further details and information on the scope of the collection, storage, and processing of personal data relating to you, please refer to SCOOT FUN & RIDES’s Privacy Notice available here info@iscooting.gr
20. Dispute Resolution
1. (a) Greek law applies to contracts between you and SCOOT FUN & RIDES.
2. (b) Any dispute concerning the application or interpretation or application of these terms and conditions must be decided by the Courts of Patras.
3. (c) Mandatory legal jurisdictions remain unaffected.
21. Final provisions
1. (a) You may not assign to any third parties your rights or obligations under the User Agreement without the prior consent of SCOOT FUN & RIDES. SCOOT FUN & RIDES may transfer its rights and obligations under the User Agreement to another company or legal person.
2. (b) If SCOOT FUN & RIDES does not insist immediately that you do anything which you are obliged to do under these Terms, or if SCOOT FUN & RIDES delays in taking steps against you in respect of any breach of these Terms by you, it will not prevent SCOOT FUN & RIDES from taking steps against you at a later date.
3. (c) If a court finds part of these Terms unlawful, the remainder will be unaffected. Each of the paragraphs of these Terms operates separately.
4. (d) The User Agreement is made between you and SCOOT FUN & RIDES. No other person shall have any rights to enforce any of its terms.
22. Customer service and complaints

1. (a) If you have any questions, comments, complaints, or if you wish to contact SCOOT FUN & RIDES for any other reason, you may contact SCOOT FUN & RIDES via telephone, post or email using the following contact details:

1. SCOOT FUN & RIDES
2. 48, Idomeneos par. Str., Patras
3. Greece
4. Tel.: +30 6989 823612
5. Email: info@iscooting.gr
2. (b) The European Commission has an online dispute resolution platform (the so-called “OS platform”) for the settlement of disputes concerning contractual obligations arising from online sales contracts between consumers and businesses, which can be found at www.ec.europa.eu/consumers/odr. SCOOT FUN & RIDES is neither legally obliged nor willing to participate in any dispute resolution procedure.

×
×

Καλαθι